Om klinikken

Lægerne i Hovedgård er en landpraksis. Vi ligger ca. 15 min’s. kørsel fra Horsens og 25 min. fra Aarhus. Pr. 1. marts 2021 er omkring 3150 patienter tilknyttet vores klinik. Praksis er bosiddende i eget hus, oprindeligt bygget i 2002 men sidenhen, udvidet i 2012, til i alt 240m2 som det står idag.

Vores nærmeste kolleger er holder til i lægeklinikker 12‐15 km væk i Horsens, Odder, Skanderborg og Østbirk. Lægerne i hovedgård henviser primært til Regionshospitalet Horsens, men også til Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Silkeborg.

Lidt om de lokale praksis’ historie

Oprindelig var Dr. Andersen lægen i Hovedgård. Efter ham overtog Henning Steffensen midt i 1980’erne. Henning Steffensen lukkede i 2007. Indtil 2004 var der en solopraksis i Søvind, Dr. Rytter, som lukkede pga. sygdom. Bjarne Kronow havde solopraksis i Gedved, men flyttede til Horsens indtil han solgte praksis omkring 2012.

1983 fik Laurits Kirkegård Espensen tilladelse til at starte en 0‐praksis på adressen, Vestergade 50. Han startede fra bunden med ca. 30 patienter det første år. Hans praksis voksede hurtigt til omkring 1300 tilmeldte indtil Per Sørensen overtog praksis i 1997. I begyndelsen drev han praksis videre fra samme adresse.

I 2002 stod den nybyggede klinik færdig på Stationsvej 4B, efter Gedved kommune havde frasolgt et hjørne af grunden fra den nedrevne Hovedgård Kro.

1. marts 2021 overtog Katrine Bunk og Camilla Olesen Hovedgård Lægeklinik og blev samen til Lægerne i Hovedgård. Per Sørensen solgte således klinikken bestående af 2 lægekapaciteter og bygningerne. Katrine og Camilla startede begge som vikarer i praksis 18/1 2021.