Kørekort

Erhvervelse, fornyelse eller generhvervelse. Husk at medbringe eventuelle briller eller kontaktlinser.

  • Kørekortattest: 500 kr. inkl. moms
    • Obs kørekort husk pasfoto og udfyld side A, udleveret af sekretær, når du kommer.
    • Obs fornyelse af kørekort husk pasfoto og udfyld side A, udleveret af sekretær, når du kommer.