Graviditet

Når du bliver gravid

Når du har en positiv graviditetstest er du velkommen til at kontakte klinikken med henblik på, at planlægge dine graviditetskontroller og vejlede dig i din graviditet.

Medbring altid en urinprøve til graviditetsundersøgelserne, kom allerhelst i god tid mhp. at lave en i klinikken forinden konsulationen.

Ved uønsket graviditet eller tvivl herom er du velkommen til at kontakte klinikken med henblik på at bestille en konsultation ved en læge.

Du kan læge nærmere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside i forhold til de nyeste vejledninger i forbindelse med graviditet og fødsel.